Behandling av ytliga kärl

VAD HÄNDER MED DE YTLIGA KÄRLEN VID EN BEHANDLING AV YTLIGA BLODKÄRL?

De ytliga blodkärlen absorberar ljuset som då omvandlas till värme vilket leder till att blodet i kärlen koaguleras. Huden skall vara så ljus som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är mycket viktigt att du inte är solbränd vid behandlingen. Vi kan inte utföra behandlingen på mörkhyade personer utan att riskera att vi förstör pigmentet. 

Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket som känns är individuellt. Vanligtvis är behandlingen inte särskilt smärtsam. 

Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp kan en lätt rodnad uppstå precis efter behandlingen och man kan uppleva en varm känsla i huden under det första dygnet. Detta lägger sig inom ett par dagar. I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man inte river eller tar sönder blåsorna då infektionsrisken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkes liknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.


VAD HÄNDER EFTER BEHANDLING AV YTLIGA BLODKÄRL?

Det kan ta upp till tre veckor innan du kan se att kärlet reducerats. Under processen kan det bli en rodnad eller ett litet blåmärke som sedan försvinner. Är det ett mindre kärl kan man få omedelbar effekt. Detta beror på att kärlet drar ihop sig.


HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

Antal behandlingar är alltid individuellt och beror på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns. Oftast räcker det med  1-3 behandlingar.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BEHANDLING AV YTLIGA BLODKÄRL

Undvik sol och solarium 48 timmar innan behandling. Du får ej ha solbränd (röd) hud vid behandlingstillfället.

Inte ha smink/lotion/parfym/spraytan eller liknande på området som ska behandlas.

Håll god hygien.


ATT TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLING

Undvik att aktivt sola både utomhus och solarium 2 veckor efter behandling.

Om du tänkt att vistas i solen närmsta veckan bör du använda 

solskyddsfaktor 50 på området, även vintertid.

Undvik bad, bastu och aktivitet som höjer blodcirkulationen 48 timmar efter behandling.